βιογραφικό

Ισμήνη Δ. Δωρή

Email: ismini.dori@dori.gr

H Ισμήνη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1997 και διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (LL.M) από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian Universität του Μονάχου στην Καταναλωτική Πίστη. Είναι μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων και της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου.

Επαγγελματική Εμπειρία

Παρέχει από το έτος 1997 νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ιδίως στους τομείς του εμπορικού δικαίου, των ακινήτων, των συμβάσεων, του τραπεζικού δικαίου και του ποινικού δικαίου. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών, ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. σε θέματα εργατικού δικαίου και ως δικηγόρος στην Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. (Α.Ε.Π.Ι.) σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Διαθέτει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων. Από το έτος 1999 παρείχε τις υπηρεσίες της ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Γενικής Τράπεζας και τις εταιρείες του Ομίλου και από το έτος 2005, μετά την ένταξη της Γενικής Τράπεζας στον διεθνή τραπεζικό όμιλο της Societe Generale και μέχρι το έτος 2015 ήταν επικεφαλής του Τμήματος αγωγών τρίτων και ποινικών υποθέσεων της Διεύθυνσης Δικαστικού της Γενικής Τράπεζας.

Διαμεσολάβηση

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το έτος 2013. Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά («ΚΕ.ΔΙ.Π.») στη διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις. Έχει εκπαιδευτεί επιπλέον στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση. Περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτω.
Το 2016 ίδρυσε μαζί με μία δυναμική ομάδα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών την εταιρεία “ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης” (www.dialogosdiamesolavisi.gr) που εδρεύει στην Αθήνα και παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
Σ
υμμετέχει σε σεμινάρια και εργαστήρια διαμεσολάβησης με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση.

Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.